Om Nøkken

Om Nøkken

Mannskoret Nøkken har omlag 35 aktive medlemmer som er jevnt fordelt på de 4 stemmegruppene.

Koret har øvelse hver mandag under ledelse av sin  dirigent Gudrun Engan Tronsaune.  Nøkken øver på Havstein bydelshus og har medlemmer fra hele Trondheim.

Styret
Leder: Oddvar Johansen
Nestleder: Håkon Lasse Leira
Kasserer: Kjell Hansen
Sekretær: Tor Berre
Styremedlem: Helge Laukholm
Varamedlem: Terje Engevold

Repertoar
Nøkkens repertoar er preget av at koret i hele sin historie har lagt vekt på å underholde publikum. Koret har likevel et allsidig repertoar til bruk både i konsertsalen, i kirka, på kjøpesenteret, på jubileumsfesten og på sykehjemmet. Vi synger tradisjonell mannskorsang, Beatles og hymner.

Historien
Mannskoret Nøkken ble stiftet 15.oktober 1941 av revyskuespilleren Johan Tiller og hans 3 sønner.

En av de første sangene koret fremførte var ”Jeg lagde mitt øre til kildens bredd og lyttet til nøkkens sange”, og dette ble inspirasjonen til at koret fikk navnet ”Nøkken”. Koret var i de første årene  sterkt knyttet til revyvirksomheten i Trondheim.

Nøkkens motto har gjennom alle år vært ”Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.”

Kontakt oss 
Leder Oddvar Johansen
Tlf.: 406 20 073
E-post: oddvarjoha@gmail.com

Dirigent: Brynjar Sonstad
Tlf.: 412 49 452
E-post: brynjar@sonstad.no

Medlemmer

Mannskoret Nøkken 2021. Koret ble da dirigert av Gudrun Engan Tronsaune.

1. tenorer

Terje Grønningsæter
John Edgar Hassel
Per Johan Houen
Bjørn Erik Nilsen
Arnulf Omdal

2. tenorer

Kjell Brennskag
Terje Engevold
Jakob Frengstad
Karl Erik Grønnesby
Kjell Hansen
Ivar Hellesnes
Helge Laukholm
Arne Aune Løvset
Oddvar Stålen
Torbjørn Sølsnes

1. basser

Tor Berre
Odd Rune Johansen
Jan Henning Lesund
Per Egil Mjaavatn
Ola Moe
Nils Ivar Skeide
Johan Tangen
Hans Kristian Tiller
Per Johan Wisløff
Odd Anders With

2. basser

Torgeir Dybvik
Gustav Eidsaune
Arvid Møllegård Hansen
Kjell Holthe
Oddvar Johansen
Håkon Lasse Leira
Harald Lorentzen
Åge Pedersen
Egil Wang