Om Nøkken

Om Nøkken

Mannskoret Nøkken har omlag 35 aktive medlemmer som er jevnt fordelt på de 4 stemmegruppene.

Koret har øvelse hver mandag under ledelse av sin  dirigent Gudrun Engan Tronsaune.  Nøkken øver på Havstein bydelshus og har medlemmer fra hele Trondheim.

Styret
Leder: Arve Winsnes
Nestleder: John Herland
Kasserer: Kjell Hansen
Sekretær: Tor Berre
Styremedlem: Håkon Lasse Leira
Varamedlem: Terje Engevold

Repertoar
Nøkkens repertoar er preget av at koret i hele sin historie har lagt vekt på å underholde publikum. Koret har likevel et allsidig repertoar til bruk både i konsertsalen, i kirka, på kjøpesenteret, på jubileumsfesten og på sykehjemmet. Vi synger tradisjonell mannskorsang, Beatles og hymner.

Historien
Mannskoret Nøkken ble stiftet 15.oktober 1941 av revyskuespilleren Johan Tiller og hans 3 sønner.

En av de første sangene koret fremførte var ”Jeg lagde mitt øre til kildens bredd og lyttet til nøkkens sange”, og dette ble inspirasjonen til at koret fikk navnet ”Nøkken”. Koret var i de første årene  sterkt knyttet til revyvirksomheten i Trondheim.

Nøkkens motto har gjennom alle år vært ”Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.”

Kontakt oss 
Leder Arve Winsnes
Tlf.: 959 06351
E-post: arvewinsnes@gmail.com

Dirigent Gudrun EnganTronaune
Tlf.: 917 61193
E-post: gudrun.e.tronsaune@gmail.com

Medlemmer

1. tenorer

2. tenorer

1. basser

2. basser