Om Nøkken

Om Nøkken

Mannskoret Nøkken har omlag 35 aktive medlemmer som er jevnt fordelt på de 4 stemmegruppene.

Koret har øvelse hver mandag under ledelse av sin  dirigent Brynjar Sonstad.  Nøkken øver på Havstein bydelshus og har medlemmer fra hele Trondheim.

Styret
Leder: Tor Berre
Nestleder: Gustav Eidsaune
Kasserer/sekretær: Arne Aune Løvset
Styremedlem: Torgeir Dybvik
Styremedlem: Terje Grønningsæter
Varamedlem: Jakob Rein Frengstad

Repertoar
Nøkkens repertoar er preget av at koret i hele sin historie har lagt vekt på å underholde publikum. Koret har likevel et allsidig repertoar til bruk både i konsertsalen, i kirka, på kjøpesenteret, på jubileumsfesten og på sykehjemmet. Vi synger tradisjonell mannskorsang, Beatles og hymner.

Historien
Mannskoret Nøkken ble stiftet 15.oktober 1941 av revyskuespilleren Johan Tiller og hans 3 sønner.

En av de første sangene koret fremførte var ”Jeg lagde mitt øre til kildens bredd og lyttet til nøkkens sange”, og dette ble inspirasjonen til at koret fikk navnet ”Nøkken”. Koret var i de første årene  sterkt knyttet til revyvirksomheten i Trondheim.

Nøkkens motto har gjennom alle år vært ”Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.”

Kontakt oss 
Leder Tor Berre
Tlf.: 905 35462
E-post: tor.berre1@gmail.com

Dirigent: Brynjar Sonstad
Tlf.: 412 49 452
E-post: brynjar@sonstad.no

Medlemmer

Mannskoret Nøkken på Trondhjems hospital. Koret ble da dirigert av Brynjar Sonstad.

1. tenorer

Kjell Brennskag
Terje Grønningsæter
John Edgar Hassel
Per Johan Houen
Jørn O. Johnsen
Kaare Johan Kopreitan
Øystein Myrvang Mogstad
Bjørn Erik Nilsen
Arnulf Omdal

2. tenorer

Terje Engevold
Jakob Rein Frengstad
Kjell Hansen
Ivar Hellesnes
Helge Laukholm
Kjell Trygve Løfors
Arne Aune Løvset
Oddvar Stålen
Torbjørn Sølsnes

1. basser

Bjørn Helge Berge
Tor Berre
Gudmund Gulljord
Per Olav Haarberg
Odd Rune Johansen
Per Egil Mjaavatn
Ola Moe
Nils Ivar Skeide
Asgeir Sonstad
Johan Tangen
Per Johan Wisløff

2. basser

Torgeir Dybvik
Gustav Eidsaune
Svein Fossum
Trond Hervik
Oddvar Johansen
Håkon Lasse Leira
Harald Lorentzen
Åge Pedersen
Egil Wang