Om Nøkken

Om Nøkken

Mannskoret Nøkken har omlag 35 aktive medlemmer som er jevnt fordelt på de 4 stemmegruppene.

Koret har øvelse hver mandag under ledelse av sin  dirigent Gudrun Engan Tronsaune.  Nøkken øver på Havstein bydelshus og har medlemmer fra hele Trondheim.

Styret
Leder: Oddvar Johansen
Nestleder: Sivert Johnsen
Kasserer: Per Johan Houen
Sekretær: Tor Berre
Styremedlem: Arve Winsnes
Varamedlem: Terje Engevold

Repertoar
Nøkkens repertoar er preget av at koret i hele sin historie har lagt vekt på å underholde publikum. Koret har likevel et allsidig repertoar til bruk både i konsertsalen, i kirka, på kjøpesenteret, på jubileumsfesten og på sykehjemmet. Vi synger tradisjonell mannskorsang, Beatles og hymner.

Historien
Mannskoret Nøkken ble stiftet 15.oktober 1941 av revyskuespilleren Johan Tiller og hans 3 sønner.

En av de første sangene koret fremførte var ”Jeg lagde mitt øre til kildens bredd og lyttet til nøkkens sange”, og dette ble inspirasjonen til at koret fikk navnet ”Nøkken”. Koret var i de første årene  sterkt knyttet til revyvirksomheten i Trondheim.

Nøkkens motto har gjennom alle år vært ”Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.”

Kontakt oss 
Leder Oddvar Johansen
Tlf.: 406 20073
E-post: oddvarjoha@gmail.com

Dirigent Gudrun EnganTronaune
Tlf.: 917 61193
E-post: mailto: gudrun.e.tronsaune@gmail.com

Medlemmer

1. tenorer
Terje Engevold
John Edgar Hassel
John Herland
Per Johan Houen
Torbjørn Kristiansen
Bjørn Erik Nilsen
Arnt Olav Røttereng

2. tenorer
Karl Erik Grønnesby
Kjell Hansen
Ivar Hellesnes
Helge Laukholm
Oddvar Stålen
Torbjørn Sølsnes
Knut O. Tangen
Arve Winsnes

1. basser
Bjørn Helge Berge
Tor Berre
Frank Frantzen
Odd Rune Johansen
Sivert Johnsen
Jan Henning Lesund
Per Egil Mjaavatn
Ola Moe
Runar Musum
Nils Ivar Scheide
Johan Tangen
Per Johan Wisløff

2. basser
Torgeir Dybvik
Gustav Eidsaune
Arvid Møllegaard Hansen
Trond Hervik
Oddvar Johansen
Øyvind Johansen
Håkon Lasse Leira
Harald Lorentzen
Åge Pedersen
Ragnar Tessem
Egil Wang

Konsert på Rockheim juni 2019