Om Nøkken

Mannskoret Nøkken har omlag 40 aktive medlemmer som er jevnt fordelt på de 4 stemmegruppene.
Koret har øvelse hver mandag under ledelse av sin  dirigent Gudrun Engan Tronsaune.  

Nøkken øver på Havstein bydelshus og har medlemmer fra hele Trondheim.

Styret
Leder: Oddvar Johansen
Nestleder: Torbjørn Kristiansen
Kasserer: Per Johan Houen
Sekretær: Tor Berre
Styremedlem: John Herland
Varamedlem: John Hassel

Repertoar
Nøkkens repertoar er preget av at koret i hele sin historie har lagt vekt på å underholde publikum. Koret har likevel et allsidig repertoar til bruk både i konsertsalen, i kirka, på kjøpesenteret, på jubileumsfesten og på sykehjemmet. Vi synger tradisjonell mannskorsang, Beatles og hymner.
Her er mange av de sangene vi har opptrådt med i 2014 og 2015:
 

A nightingale sang I Berkeley Square

 Die Ehre Gottes aus der Natur

Nøkkens oppsang

As time goes by

 Du skal elske Herren din gud

Red roses for a blue lady

Ave verum

Fedrelandssong

Rumba Zorina

Beatles-potpourri

 Good night. ladies

Tell me why

Bella notte

 Hallelujah to the saints

Tenke sjæl

Blåveis

 Havsørnsvals

The Auld Grey Toun

Can’t help falling in love

 Hjemve

Tårnet på domkirka

 Count Basie

I want to hold your hand

Vackra flickor

 Crazy

 Ja, vi elsker

Vi møtes igjen

Creedence-medley

Julenatt

When I’m sixtyfour

Dans, dans med oss

La mer

When you’re smiling

Da-ri-ra

 La mæ kall dæ elskling

When the stars

Das Köningslied

Laustenner og laushoinna 

 

Deilig er jorden

Let me call you sweetheart

 

 Det går et festtog gjennom landet

Liten fuggel

 

 Det hev ei rosa sprunge

 Nidelven

 

Det lyser i stille grender

 Nordnorsk julesalme

 

 

Historien
Mannskoret Nøkken ble stiftet 15.oktober 1941 av revyskuespilleren Johan Tiller og hans 3 sønner.
En av de første sangene koret fremførte var ”Jeg lagde mitt øre til kildens bredd og lyttet til nøkkens sange”, og dette ble inspirasjonen til at koret fikk navnet ”Nøkken”.
Koret var i de første årene  sterkt knyttet til revyvirksomheten i Trondheim.

Nøkkens motto har gjennom alle år vært ”Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.”