Medlemmer

1. tenorer


Per Bjørn Foros


Geir Halland


John Edgar Hassel 


Per Johan Hoen
       


Arne Kristiansen


Torbjørn Kristiansen


Bjørn Erik Nilsen


Tor F. Næsje

2. tenorer


Terje Engevold


Karl Erik Grønnesby


Ivar Hellesnes


John Herland


Helge Laukholm


Arne Løvset


Oddbjørn Olsen


Peter Olsson


Kjell Skaalvik


Torbjørn Sølsnes


Knut O. Tangen
 

 

1. basser


Torstein Arnet


Bjørn Berge


Tor Berre


Frank O. Frantzen


Bjarne Dagfinn Hansen


Sivert Johnsen


Jan Henning Lesund


Per Egil Mjaavatn


Ola Moe


Thorfinn Mortensen


Runar Musum


Asbjørn Reitan


Johan Tangen


Per Johan Wisløff

 

 

 

2. basser


Gustav Eidsaune


Arvid Møllegård Hansen


Kjell Holthe


Oddvar Johansen


Øyvind Johansen


Håkon Lasse Leira


Harald Lorentsen


Åge Pedersen


Ragnar Tessem


Egil Wang