Fanget opp av
Forfatter: Tor Berre

Nøkken i 80!

Nøkken i 80!

19. oktober 2021 fyller Mannskoret Nøkken 80 år, og det vil ikke gå upåaktet hen. Det blir «grand» jubileumsforestilling, jubileumsbok og flere markeringer i løpet av året. Følg med på våre Facebook-sider!